פירוט תכנית הלימודים

דף בית »  פירוט תכנית הלימודים

תכנית המצוינות מתאפיינת בלמידה בתפיסה חדשנית של ארגון הידע והלמידה. בשיטה זו חלק מתכנית הלימודים נלמד באמצעות מודולות, שבהן הידע הדיסציפלינרי והחינוכי מתלכד סביב עקרונות ליבה, סוגיות יסוד ו/או מושגים מרכזיים של תחום הדעת הנלמד (חינוך, דיסציפלינה, הוראה).

 

אופי למידה זה מאפשר לסטודנטים חוויית לימודים בה הם שותפים מתוך תחושת רלוונטיות. הם יתנסו בדרכי למידה מגוונות ומשמעותיות ובהן למידת חקר, למידה מבוססת פרויקטים, למידה בית מדרשית, למידה פרטנית ובקבוצות קטנות. כבר בשנה א נבנית עבור כל סטודנט מודולה בתחום הדעת (דיסציפלינה) ובתחום החינוך.

הסטודנטים יילוו על ידי מרצים-מנטורים, שתפקידם ללוות את הלמידה במודולות, לאתגר, לעורר חשיבה, לתווך ידע מחקרי רלוונטי ולקדם תהליכי למידה בקרב הלומדים.

קורסי מצוינות לדוגמה בשנה א

קורסי מצוינות לדוגמה בשנה ב

קורסי מצוינות לדוגמה בשנה ג

 

מודל לימודים אקדמיה-כיתה – תפיסה של הכשרה אחרת

בדגם הלימודים לתואר ראשון בחינוך B.Ed. יתמקדו שתי שנות הלימוד הראשונות בלמידה עיונית-אקדמית של תחום הדעת ולימודי תחום החינוך, הכוללת סיורים במוסדות חינוך והתנסות ייחודית במסגרות חינוכיות שונות (ראו התנסות ייחודית). בשנה השלישית הסטודנטים ישתלבו בבתי הספר ובגנים במשך שלושה ימים בשבוע ויהיו כוח הוראה נוסף בתוך מוסדות החינוך, לצד הצוות החינוכי.


הסטודנטים בכל שנות הלימוד ילמדו סדנת פיתוח מנהיגות חינוכית שהיא מסגרת הלמידה המרכזית של תכנית המצוינות, שחוצה שנתונים והתמחויות. הסדנה בנויה לפי מודל תלת-שלבי המתפתח באופן ספיראלי משנה א, ל-ב ול-ג. עקרון מנחה בסדנה הוא דיאלוג מתמיד בין המכללה לשדה. הסדנה מהווה חממה ייחודית לליווי הסטודנטים בפיתוח כישורי מנהיגות ברמה של ידע, תודעה ומיומנויות. כל הסטודנטים ייחשפו במסגרת הקורס למפגשים עם אנשי חינוך פורצי דרך, בהם אנשי גף ניסויים ויזמות, מנהלים מובילים ומורים שהטביעו את חותמם על מערכת החינוך. במהלך הסדנה הסטודנטים ישתתפו בסיורים מגוונים וילמדו מתחום התוכן של מנהיגות חינוכית.