שנתון א' – תשע"ז

דף בית »  פירוט תכנית הלימודים »  שנתון א' – תשע"ז

קורס פיתוח מנהיגות חינוכית – ד"ר יעל קמחי וגב' אמירה ארליך

קורס מרכזי, המשותף לשלושת השנתונים. הקורס נבנה בשיתוף פעולה עם בתי ספר מתכנית "מפרש", גף ניסוי במשרד החינוך, ובתי ספר ייחודיים (כגון עירוני ז' ביפו) מתוך מטרה לחשוף את הלומדים לבתי ספר פורצי דרך בתחומים שונים. למפגשי הלמידה יוזמנו מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך פורצי דרך שישתפו את הסטודנטים בתהליכים הייחודיים שהובילו בבית ספרם, כאשר להשלמת תהליך הלמידה ישולבו סיורים בבתי ספר אלו. מסטודנטים למצוינות מצפים הפגנת יכולות מנהיגויות בהובלת יוזמות חינוכיות וחברתיות בתוך המכללה ובשדה ההתנסות. קורס זה מהווה חממה ייחודית לליווי הסטודנטים בפיתוח תכונות מנהיגות ברמה של ידע, של תודעה, ושל כלים.

 

קורס שילוב טכנולוגיות מתקדמות בחינוך – ד"ר אלונה פורקוש ברוך (מקוון)

טכנולוגיות מידע ותקשורת הן חלק בלתי נפרד מהמרחב האישי והציבורי של הפרט והחברה בעידן הדיגיטלי. הן מאפשרות שינוי פרדיגמטי בחינוך על רבדיו, ובאופן ספציפי בתחומי ההוראה, הלמידה וההערכה, בתקשורת הבין-אישית בין בעלי העניין (מורים, תלמידים, הורים, קובעי מדיניות, אנשי תכנון לימודים וכדומה) ובהתנהלות היומיומית שלנו לקידום ערכי יסוד בחברה, כגון שוויוניות, נגישות ואחרים. הקורס יכלול, בהתאמה, חקירה של טכנולוגיות מתקדמות וחשיבה על האפשרות לשלבן בחינוך. הנושאים והסוגיות המרכזיות שיועלו במהלך הקורס יכללו היבטים כגון: אפיון הלמידה בעידן הדיגיטלי, קידום ומימוש רעיון פדגוגי באמצעים טכנולוגיים, היבטים של עיצוב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה ועוד. הקורס יילמד במבנה של למידת חקר, במסגרתה יוקנו תכנים עיוניים, לצד למידה פרקטית. במסגרת הקורס יתקיימו סיורים למרכזי יזמות הקשורים לטכנולוגיות בחינוך.

 

קורס מקום ביער- יהדות בראי המוזיקה – ד"ר אור מרגלית וגב' אמירה ארליך

הקורס יילמד באמצעות שני מרצים שיעבדו יחד. המטרה היא לקרב את היהדות לסטודנטים ולאפשר להם להשתמש בתכנים ככלי עיוני ומעשי בחינוך, ולפתח את החשיבה הערכית והרוחנית של הסטודנט באופן בין-תחומי. 

 

קורס קורס אינטגרטיבי (פסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית): הקשר בחינוך ורווחת התלמיד –  ד"ר יעל שלזינגר ומר הדר דותן

עמוד התווך של התהליך החינוכי הוא הדיאלוג – המפגש בין אנשי החינוך והאנשים הצעירים. הזיקה בין הסובייקטים יוצרת את התנאים שמאפשרים או מעכבים את ההתפתחות המיטבית של הילד ללמוד ולהתפתח כאישיות הוליסטית במסגרת אינטראקציות איכותיות עם האחרים. מטרתה המרכזית של המודולה היא לדון במשמעות הקשר המתהווה בין הנפשות הפועלות באמצעות היכרות עם סוגיות מרכזיות העולות במסגרת השיח הפסיכולוגי והפילוסופי, תוך דגש על חיבור בין הידע התיאורטי להתנסות המעשית.  

 

קורס קורס אינטגרטיבי (סוציולוגיה, פילוסופיה ואוריינות אקדמית) –  זהות – ד"ר אוהד דוד

מטרת-העל של הקורס האינטגרטיבי היא ליצור את התשתית לתהליך הבניית הזהות החינוכית-המקצועית המושכלת והרפלקטיבית של הסטודנטים כפרחי הוראה וכאנשי חינוך לעתיד. מטרה זו מבוססת על ההנחה, כי תקופת הלימודים במכללה חשובה וגם ייחודית במסגרת תהליך הבניית הזהות המקצועית, הנמשך לאורך כל שנות העבודה בשדה החינוך. בקורס שני חלקים עיקריים. חלקו הראשון יוקדש לבירור מושג הזהות בכלל והזהות המקצועית של איש החינוך בפרט. חלקו השני והעיקרי של הקורס יוקדש לניתוח סוגיות הנובעות מהקשרי המשמעות של הזהות החינוכית: מהן מטרות-העל של החינוך (תכלית החינוך) ומהו המעשה החינוכי הראוי הנובע מהן? כיצד על בית הספר כארגון ועל המורה כסוכן חברתי לפעול לנוכח תופעות חברתיות כגון אי שוויון וריבוי תרבויות? מהו תפקידו של המורה בעידן של ערעור סמכויות ושל שינוי מהיר בידע? שאלות אלה הן שאלות היסוד עמן מתמודדות שתי הדיסציפלינות שקורס זה מושתת עליהן: הפילוסופיה של החינוך והסוציולוגיה של החינוך. נוסף על כך, במסגרת הקורס ישולבו לימודי אוריינות אקדמית: היכרות עם המבנה של מאמרים אקדמיים מסוגים שונים (הגותיים, תיאורטיים ומחקריים), תמצות שלהם, סינתזה של מקורות לצורך כתיבה אקדמית, חיפוש מקורות מידע במאגרי המידע ורישום מדויק שלהם בהתאם לכללי ה-APA – כל אלה יסתרגו לתוך לימודי הקורס האינטגרטיבי ויתורגלו באמצעות מטלות במהלך הסמסטר ובעבודת סיום הקורס.

 

קורס התנסות ייחודית בהוראה  – ד"ר לייקי גרוניק

תכנית המצוינות של מכללת לוינסקי לחינוך היא תכנית ייחודית שפותחה עבור סטודנטים המחפשים אתגר אישי ומאמינים שביכולתם לקדם את החינוך בישראל. התכנית שואפת לפתח ולהכשיר מורים מצוינים, בעלי אחריות חברתית וכישורי מנהיגות חינוכית, שישתלבו באופן מיטבי במערכת החינוך. לפיכך, הסטודנטים הלומדים בתכנית המצוינות יהיו מעורבים בין השאר גם בפיתוח ובהובלת יוזמות ופעילויות חינוכיות חברתיות ייחודיות, במסגרת מעורבותם החברתית התנדבותית.

מטרות ההתנסות הייחודית הן: א) טיפוח המוטיבציה של הסטודנטים להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים; ב) טיפוח ופיתוח סקרנות ללמידה, חשיבה יצירתית ותחושת מסוגלות גבוהה של הסטודנטים; ג) פיתוח תפיסה חינוכית רחבה וחזון חינוכי-ערכי-חברתי בקרב הסטודנטים בתכנית. 

 

קורס מעורבות חברתית והכרת המרחב המשותף

בסדנה זו, המיועדת לשנה א, משתפים הסטודנטים מחוויותיהם במסגרות המעורבות החברתית וההתנסות הייחודית. המטרה היא ליצור מרחב משותף לכולם, לתמוך ולסייע בהתמודדות עם קשיים, להכיר את השונה וללמוד לכבד ולהעריך אותו, להעצים את הסטודנטים ולאפשר להם להכיר את עצמם מתוך ההתנסות הייחודית.