שנתון ב' – תשע"ז

דף בית »  פירוט תכנית הלימודים »  שנתון ב' – תשע"ז

קורס פיתוח מנהיגות חינוכית – ד"ר יעל קמחי וגב' אמירה ארליך

קורס מרכזי, המשותף לשלושת השנתונים. הקורס נבנה בשיתוף פעולה עם בתי ספר מתכנית "מפרש", גף ניסוי במשרד החינוך, ובתי ספר ייחודיים (כגון עירוני ז' ביפו) מתוך מטרה לחשוף את הלומדים לבתי ספר פורצי דרך בתחומים שונים. למפגשי הלמידה יוזמנו מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך פורצי דרך שישתפו את הסטודנטים בתהליכים הייחודיים שהובילו בבית ספרם, כאשר להשלמת תהליך הלמידה ישולבו סיורים בבתי ספר אלו. מסטודנטים למצוינות מצפים הפגנת יכולות מנהיגויות בהובלת יוזמות חינוכיות וחברתיות בתוך המכללה ובשדה ההתנסות. קורס זה מהווה חממה ייחודית לליווי הסטודנטים בפיתוח תכונות מנהיגות ברמה של ידע, של תודעה, ושל כלים.

 

קורס מחוננים ומצטיינים במבט חוקר – ד"ר ציפי בבצ'יק (מקוון)

מחוננות היא יכולת אנושית שבאה לידי ביטוי בעיקר בחשיבה מסדר גבוה, בתפיסה מהירה, בהבנה ובסקרנות. מנת משכל של מחוננים גבוהה מהממוצע בקרב כלל האוכלוסייה. מטרות הקורס להכיר את התופעה של מחוננות, להכיר את המיתוסים ואת הדעות הקדומות בנושא, להכיר את המסגרות המיוחדות המותאמות לצורכי הילד המחונן, ובמקביל להבין את חשיבות מקומו של המורה בחיי הילד המחונן.

הקורס יפתח צוהר בפני הסטודנטים להבנת המאפיינים הייחודים של הילד המחונן והמצטיין תוך שימת דגש על הצרכים, על היכולות הקוגניטיביות הגבוהות ועל האתגרים שבהוראת ילדים מחוננים.  

 

קורס קורס אינטגרטיבי: למידה  והערכה – ד"ר יעל יונדלר וד"ר שרון הרדוף

 

 

בקורס זה נעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של תהליכי תכנון לימודים ובמקומו בזהות המקצועית של המורה. נדון בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של תהליכי תכנון לימודים ונתנסה, הלכה למעשה, בחקר עצמי מושכל סביב נושאי הקורס. הדגש בקורס יהיה על פיתוח מודעות לתפיסות ולהבנות המכוונות את תהליך תכנון הלימודים ולתפיסת מעגל הלמידה, ההוראה וההערכה בראי גישות אפיסטמולוגיות שונות בחינוך והבנת הערך המוסף של הטכנולוגיה בהקשר זה.

בסמסטר א' בהובלת ד"ר יעל יונדלר נדון בתפיסות של התיאורטיקנים דיואי, פיאז'ה, ויגוצקי, טיילר ודול תוך מיקומם על הרצף שבין תכנון לימודים מסורתי לתכנון לימודים פוסט-מודרניסטי וננסה להבין את השלכותיהם על שיקולי הדעת העומדים בבסיס תכנון לימודים ופיתוח סביבות לימודיות תקשורתיות ועשירות.

בסמסטר ב' בהובלה משותפת של ד"ר שרון הרדוף וד"ר יעל יונדלר נתכנן  סביבה לימודית מבוססת טכנולוגיות ניידות ומציאות רבודה, בהתבסס על המסגרת המושגית שנלמדה בסמסטר א' בהתייחס לכל היבטיה: תפיסת הידע, תפיסת מערכת היחסים, תפיסת ההוראה, הלמידה וההערכה. חלק זה יהיה מבוסס פרויקטים קבוצתיים של הסטודנטים.  

 

קורס התנסות ייחודית בהוראה – ד"ר יעל קמחי, גב' אמירה ארליך

בית ספר ניסויי: במהלך סמסטר א', כחלק מתהליך הלמידה על אודות בית ספר ניסויי, הסטודנטים יבצעו את ההתנסות הייחודית בבית הספר א.ד.מ בגעש (מרכז הפצה) בימים מרוכזים. הסטודנטים יכינו פרויקטים ייחודיים עבור תלמידי בית הספר תוך למידה אודות הייחודיות של המסגרת והתנסות בהוראה אחרת.

מסגרות ייחודיות: במהלך סמסטר ב' הסטודנטים יוכלו לבחור במסגרת ייחודית (גנים בשכונות הדרום לאוכלוסיות מצוקה, בית ספר "הצרי" לתלמידים עם לקויות קשות, בית ספר פרוגרסיבי "דרך הילד", תיכון ייחודי – ט.נ.) כמסגרת להתנסות ייחודית מרוכזת. בכל המסגרות הסטודנטים יתבקשו לבצע תהליך של למידה מבוססת פרוייקטים (Problem Based Learning: PBL), שבו הסטודנטים יקדמו תהליך חקר שיטתי  המתמקד בבעיה או שאלה לקראת בנייה של תוצר משמעותי. הסטודנטים ילמדו ויכירו את התהליך במהלך הקורס האינטגרטיבי למידה והערכה.

 

קורס 929 והחוויה הערכית בקריאה מקראית – ד"ר אור מרגלית

929 הוא מספר הפרקים בתנ"ך ושמו של מיזם לקריאה רציפה ומשותפת של התנ"ך כולו, פרק ביום, במשך כשלוש שנים. הקורס מצטרף למיזם ויעסוק בפרקים הרלוונטיים לתקופת הקורס מספר תהלים. בשיעורים ידונו במעשה התרבותי של קריאה משותפת; ייבחנו פרקי תהלים מנקודות מבט מגוונות — חקר המקרא, ספרות, אמנות, מוזיקה ליטורגית יהודית ונוצרית; ולא פחות חשוב: ישאפו למצוא את הצדדים האקטואליים לחיינו כישראלים וכמחנכים בישראל. סטודנטים ידרשו לקריאה אקדמית, לצד הקריאה ה'יחפה' והרציפה של הפרקים במקביל לשיח המתקיים באתר המיזם ובכיתה, כמו גם לכתיבה בנושא.