שנתון ג' – תשע"ז

דף בית »  פירוט תכנית הלימודים »  שנתון ג' – תשע"ז

קורס פיתוח מנהיגות חינוכית – ד"ר יעל קמחי וגב' אמירה ארליך

קורס מרכזי, המשותף לשלושת השנתונים. הקורס נבנה בשיתוף פעולה עם בתי ספר מתכנית "מפרש", גף ניסוי במשרד החינוך, ובתי ספר ייחודיים (כגון עירוני ז' ביפו) מתוך מטרה לחשוף את הלומדים לבתי ספר פורצי דרך בתחומים שונים. למפגשי הלמידה יוזמנו מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך פורצי דרך שישתפו את הסטודנטים בתהליכים הייחודיים שהובילו בבית ספרם, כאשר להשלמת תהליך הלמידה ישולבו סיורים בבתי ספר אלו. מסטודנטים למצוינות מצפים הפגנת יכולות מנהיגויות בהובלת יוזמות חינוכיות וחברתיות בתוך המכללה ובשדה ההתנסות. קורס זה מהווה חממה ייחודית לליווי הסטודנטים בפיתוח תכונות מנהיגות ברמה של ידע, של תודעה, ושל כלים.

 

קורס ניהול כיתה: סמינריון משותף לשנה ג' – מר עידו גדעון

מטרת הסמינריון ללמוד על אודות היבטים של ניהול כיתה, תוך התייחסות לליבה המשותפת בין התכניות והחוגים השונים. בדומה להתנסות הייחודית, בסמינריון הסטודנטים ילמדו בקבוצה חוצה חוגים ותכניות. יינתנו דגשים ייחודיים העוסקים בערכים של תכנית המצוינות – וביניהם פלורליזם, רב תרבותיות, יצירתיות. הסמינריון הוא מחקרי ובמהלכו יבחנו הסטודנטים סוגיות מחקר הרלוונטיות לניהול כיתה, כגון התמודדות עם בעיות משמעת, יחסי תלמידים מורים, מורים הורים ועוד. הסטודנטים יגישו עבודה סמינריונית מחקרית. 

 

קורס 929 והחוויה הערכית בקריאה מקראית – ד"ר אור מרגלית

929 הוא מספר הפרקים בתנ"ך ושמו של מיזם לקריאה רציפה ומשותפת של התנ"ך כולו, פרק ביום, במשך כשלוש שנים. הקורס מצטרף למיזם ויעסוק בפרקים הרלוונטיים לתקופת הקורס מספר תהלים. בשיעורים ידונו במעשה התרבותי של קריאה משותפת; ייבחנו פרקי תהלים מנקודות מבט מגוונות — חקר המקרא, ספרות, אמנות, מוזיקה ליטורגית יהודית ונוצרית; ולא פחות חשוב: ישאפו למצוא את הצדדים האקטואליים לחיינו כישראלים וכמחנכים בישראל. סטודנטים ידרשו לקריאה אקדמית, לצד הקריאה ה'יחפה' והרציפה של הפרקים במקביל לשיח המתקיים באתר המיזם ובכיתה, כמו גם לכתיבה בנושא.

 

קורס מחוננים ומצטיינים במבט חוקר – ד"ר ציפי בבצ'יק (מקוון)

מחוננות היא יכולת אנושית שבאה לידי ביטוי בעיקר בחשיבה מסדר גבוה, בתפיסה מהירה, בהבנה ובסקרנות. מנת משכל של מחוננים גבוהה מהממוצע בקרב כלל האוכלוסייה. מטרות הקורס להכיר את התופעה של מחוננות, להכיר את המיתוסים ואת הדעות הקדומות בנושא, להכיר את המסגרות המיוחדות המותאמות לצורכי הילד המחונן, ובמקביל להבין את חשיבות מקומו של המורה בחיי הילד המחונן.

הקורס יפתח צוהר בפני הסטודנטים להבנת המאפיינים הייחודים של הילד המחונן והמצטיין תוך שימת דגש על הצרכים, על היכולות הקוגניטיביות הגבוהות ועל האתגרים שבהוראת ילדים מחוננים.