מצוינות רגב

דף בית »  מצוינות רגב

תכנית רג"ב (ראש גדול בהוראה)

תכנית המצוינות רג"ב היא תכנית ייחודית המיועדת לסטודנטים בעלי נתונים גבוהים ופוטנציאל למנהיגות חינוכית. התכנית בשיתוף משרד החינוך מכשירה סטודנטים להיות מנהיגים מפלסי דרך במערכת החינוך – בעלי אומץ לשאול שאלות, לערער על הנחות יסוד, לפרוץ גבולות ולחדש.

הסטודנטים מפתחים את היכולת לזהות צרכים חינוכיים קיימים ועתידיים.
במהלך התכנית הסטודנטים מתנסים במחקר ובלמידה עצמית כחלק מההוויה החינוכית והמקצועית שלהם.

לוגו תוכנית הצויינים רג"ב

יתרונות התכנית

 • תכנית מואצת – סיום הלימודים בשלוש שנים (במקום ארבע)
 • לימוד בליווי מרצה-מנטור במודולות בחינוך ובדיסציפלינות השונות
 • פטור מלא מתשלום שכר לימוד (ראו "הלוואות ומענקים")
 • משרד החינוך יעשה מאמץ לתת עדיפות לבוגרי התכנית בעת שיבוצם בעבודת ההוראה
 • תואר שני בוגרי התכנית יכולים להמשיך את לימודיהם לתואר שני מיד עם קבלת התואר הראשון
 • קורסים בלמידה עצמית
 • הנחייה אישית – אפשרויות הרחבה והעמקה בקורסים נבחרים
 • קורסים מקוונים בלמידה מרחוק
 • ביצוע עבודות חקר ופרויקטים

במכללה תכנית מצוינות נוספת – מצוינות ייחודית של מכללת לוינסקי לחינוך.

הקבלה לשתי התכניות על בסיס ציון התאמה (שקלול בין ציון הבגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית).

המתקבלים לתכנית המצוינות (רג"ב) יזכו לפטור מלא משכר הלימוד (ראו "הלוואות ומענקים").

המתקבלים לתכנית המצוינות של המכללה יזכו למימון של 30% משכר הלימוד.

 

תנאי הקבלה לתכנית

שנה א

 1. סטודנטים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי ובגרות) 650 ומעלה.
 2. סטודנטים המוכיחים הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת, בעלי ציון משולב (פסיכומטרי ובגרות) 630 ומעלה.
 3. סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 660 ומעלה ללא חישוב ממוצע הבגרות (הסטודנטים חייבים להיות זכאים לתעודת בגרות).
 4. התאמתם של הסטודנטים משלוש הקבוצות תיבחן על ידי ועדת קבלה מכללתית שתתייחס גם למכתב הסנגור[1] של המועמד.

שנה ב

 1. בוגרי שנה א במכללות (עד 2 סטודנטים למכללה), שהוכיחו במהלך שנת הלימודים הראשונה הצטיינות מיוחדת במעשה ההוראה (במסגרת לימודי ההכשרה -התנסות/עבודה מעשית)
 2. ציונים נדרשים: בעלי ציון מתאם גבוה מ-585 וממוצע ציונים גבוה מ-85 בשנה א.

מקצועות ומסלולי התמחות:

 • אנגלית, מתמטיקה ומדעים בכל המסלולים
 • תנ"ך/מקרא ומחשבת ישראל למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי, במגזר הממלכתי
 • שפה וספרות ערבית במגזר הערבי
 • ערבית למתמחים במסלול העל-יסודי למגזר היהודי
 • לשון עברית וספרות למגזר הממלכתי והממלכתי דתי
 • מסלול הגן

 בכל מקרה לא יתקבלו לשנה ב סטודנטים הלומדים בתכנית לחינוך מיוחד או המשלבים חינוך מיוחד.

[1] מכתב סנגור עצמי – מכתב המופנה למרכז התכנית ובו בקשת המועמדים להתקבל לתכנית. המכתב יכלול התייחסות נרחבת לשאלות: א. מדוע המועמדים חושבים שהם מתאימים לתכנית? ב. מה בתכנית נראה להם ראוי ומדוע היא מתאימה להם? המכתב יילקח בחשבון בתהליך הקבלה.

 

ימי לימוד: יום שלישי, בנוסף לימי הלימוד שנקבעו לכל דיסציפלינה.

משך הלימודים: לקבלת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) ותעודת הוראה  – שלוש שנים (במקום ארבע).

הלוואות ומענקים: (מתוך חוזר משרד החינוך)

 1. פטור מלא מתשלום שכר לימוד (מלבד תשלומים נלווים). משרד החינוך יעניק הלוואה מותנית מועדפת בסכום של 5,800 ₪  ומלגה משלימה עד לגובה שכר הלימוד תינתן ע"י המכללה (לומדים לא יוכלו לקבל הלוואות מועדפות אחרות ממשרד החינוך).
 2. משרד החינוך יעניק לכל סטודנט שאושר להשתתף בתכנית מלגה חד פעמית של 5,000 ₪ לכל שנת לימודים במשך שלוש שנים. סה"כ 15,000 ₪ לכל שלוש שנות הלימוד. המלגה מותנית בעמידה בתנאי התכנית, כולל תנאי המעבר משנה לשנה.
 3. בהתאם להנחיות האגף להתמחות והכניסה לעבודה, חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') הכוללת השתתפות בסדנת סטאז' תהיה במעמד של מורה בפועל (במנהל הלומדים הממוחשב יש לרשום את הסטאז'ר מתכנית רג"ב כלומד בלימודי המשך וכך לדווח עליו למשרד).

חובות הסטודנטים הלומדים בתכנית

סטודנט שהתקבל לתכנית יחתום על ספח (המצורף לחוזר). חתימה זו מצביעה על נכונותו לקחת על עצמו את החובות הבאים:

 1. ללמוד באופן סדיר ורצוף בתכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) ולתעודת הוראה.
 2. לעמוד בדרישות התכנית. סטודנטים שלא יעמדו בהן לא ימשיכו לימודיהם במסגרת התכנית, ויהיו רשאים להמשיך לימודיהם במכללה כתלמידים רגילים מן המניין.
 3. לקחת חלק בעשייה הקהילתית-החברתית במכללה ובקהילה.
 4. להשתתף בפעילויות, בכנסים ובימי עיון מכללתיים וארציים הנערכים לסטודנטים בתכנית.
 5. להשתלב בעבודה בהוראה מיד עם סיום לימודי ההכשרה בהיקף של 2/3 משרה לפחות במשך שלוש שנים, ותוך 4.5 שנים מסיום שלוש שנות לימודים בתכנית, כמפורט בכתב ההתחייבות.
 6. להחזיר את ההטבות שקיבלו במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתכנית מרצונם, או שיוצאו מהתכנית בשל אי עמידה בדרישותיה. במקרים אלו פטור מהחזר ההטבות יידון בוועדת חריגים.
 7. לדאוג לשיבוצם בעבודה בהוראה.
 8. חובת החזר המלגה חלה על הסטודנטים, אלא אם כן יקבלו אישור מאגף בכיר לכ"א בהוראה לדחייה או לפטור מהחזר ההלוואה.

יום גיבוש תשע"ז – תכנית מצוינות רג"ב