מצוינות מכללת לוינסקי

דף בית »  מצוינות מכללת לוינסקי

תכנית מצוינות מכללה

תכנית המצוינות היא תכנית ייחודית המיועדת לסטודנטים בעלי נתונים גבוהים ופוטנציאל למנהיגות חינוכית.
התכנית מכשירה סטודנטים להיות מנהיגים מפלסי דרך במערכת החינוך – בעלי אומץ לשאול שאלות, לערער על הנחות יסוד, לפרוץ גבולות ולחדש.

הסטודנטים מפתחים את היכולת לזהות צרכים חינוכיים קיימים ועתידיים.
במהלך התכנית הסטודנטים מתנסים במחקר ובלמידה עצמית כחלק מההוויה החינוכית והמקצועית שלהם.סטודנטים במסלול המצויינות של המכללה

יתרונות התכנית

 • תכנית מואצת – סיום הלימודים בשלוש שנים (במקום ארבע)

 • מלגה מטעם המכללה בשיעור של 30% משכר הלימוד
 • תואר שני בוגרי התכנית יכולים להמשיך את לימודיהם לתואר שני מיד עם קבלת התואר הראשון
 • לימוד בליווי מרצה-מנטור במודולות בחינוך ובדיסציפלינות השונות
 • קורסים בלמידה עצמית
 • הנחייה אישית – אפשרויות הרחבה והעמקה בקורסים נבחרים
 • קורסים מקוונים בלמידה מרחוק
 • ביצוע עבודות חקר ופרויקטים

במכללה תכנית מצוינות נוספת – תכנית מצוינות רג"ב מטעם משרד החינוך

הקבלה לשתי התכניות על בסיס ציון התאמה (שקלול בין ציון הבגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית).

המתקבלים לתכנית המצוינות (רג"ב) יזכו לפטור מלא משכר הלימוד (ראו "הלוואות ומענקים").

המתקבלים לתכנית המצוינות של המכללה יזכו למימון של 30% משכר הלימוד.

 

תנאי הקבלה לתכנית

שנה א

 1. סטודנטים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי ובגרות) 600 ומעלה המבקשים ללמוד בתכנית.
 2. התאמתם של הסטודנטים תיבחן על ידי ועדת קבלה מכללתית שתתייחס גם למכתב הסנגור[1] של המועמד.

שנה ב

 1. בוגרי שנה א במכללות (עד 2 סטודנטים למכללה), שהוכיחו במהלך שנת הלימודים הראשונה הצטיינות מיוחדת במעשה ההוראה (במסגרת לימודי ההכשרה -התנסות/עבודה מעשית)
 2. ציונים נדרשים: בעלי ציון מתאם גבוה מ-585 וממוצע ציונים גבוה מ-85 בשנה א.

בכל מקרה לא יתקבלו לשנה ב סטודנטים הלומדים בתכנית לחינוך מיוחד או המשלבים חינוך מיוחד.

 

[1] מכתב סנגור עצמי – מכתב המופנה למרכז התכנית ובו בקשת המועמדים להתקבל לתכנית. המכתב יכלול התייחסות נרחבת לשאלות: א. מדוע המועמדים חושבים שהם מתאימים לתכנית? ב. מה בתכנית נראה להם ראוי ומדוע היא מתאימה להם? המכתב יילקח בחשבון בתהליך הקבלה.

 

ימי לימוד: יום שלישי, בנוסף לימי הלימוד שנקבעו לכל דיסציפלינה.

משך הלימודים: לקבלת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) ותעודת הוראה  – שלוש שנים (במקום ארבע).

חובות הסטודנטים הלומדים בתכנית

 1. לדאוג לשיבוצם בעבודה בהוראה.
 2. חובת החזר המלגה חלה על הסטודנטים, אלא אם כן יקבלו אישור מאגף בכיר לכ"א בהוראה לדחייה או לפטור מהחזר ההלוואה.
 3. ללמוד באופן סדיר ורצוף בתכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) ולתעודת הוראה.
 4. לעמוד בדרישות התכנית. סטודנטים שלא יעמדו בהן לא ימשיכו לימודיהם במסגרת התכנית, ויהיו רשאים להמשיך לימודיהם במכללה כתלמידים רגילים מן המניין.
 5. לקחת חלק בעשייה הקהילתית-החברתית במכללה ובקהילה.
 6. להשתתף בפעילויות, בכנסים ובימי עיון מכללתיים הנערכים לסטודנטים בתכנית.